Home   Program

Program

Program oraz zajęcia edukacyjne w Moim Słoneczku dostosowane są do indywidualnych potrzeb, wieku i możliwości rozwojowych Dzieci. Proponujemy naszym Słoneczkom zabawy, które wspomagają harmonijny rozwój Dzieci pod względem społecznym, intelektualnym, motorycznym oraz emocjonalnym. 

W Moim Słoneczku Dzieci mają następujące zajęcia: 

  • zajęcia ogólnorozwojowe,
  • zabawy ruchowe i taneczne przy muzyce,
  • gimnastyka
  • zajęcia plastyczne,
  • logorytmika-rytmika z elementami logorytmiki
  • zajęcia i zabawy z językiem angielskim

Rodzice przyprowadzając rano dziecko do żłobka widzą na tablicy co będzie się dzisiaj działo i jakie tematy będą poruszane. Podczas typowego dnia w Moim Słoneczku Dzieci mają dwa bloki edukacyjne. Podczas każdego z nich Dzieci mają zarówno zajęcia manualno-plastyczne jak i gimnastyczno-ruchowe. Lekcje angielskiego składają się z 15-20 minutowych zajęć w formie zabawy oraz 1-1,5h słuchania angielskich piosenek i wierszyków.

Oprócz tradycyjnych zajęć edukacyjnych Dzieci w naszym żłobku uczą się samodzielności,uprzejmości, higieny i pomagania innym. Mamy również okazjonalne zajęcia kiedy siejemy nasiona, pieczemy ciasteczka lub opiekujemy się zwierzątkiem.